Skip to main content

Gespot in het fd

MKB heeft minder behoefte aan financiering. Dit naar aanleiding van de Financieringsmonitor 2019 van het CBS.

Hebben ondernemers te weinig plannen? Nee!

Financieren bedrijven dan veel uit eigen middelen? Daar lijkt het onderzoek wel op te wijzen. De vraag is of dat verstandig is. De banken geven aan dat de financieringskraan open staat. Dit wordt ook ondersteund door de cijfers: 84% van de aanvragen wordt goedgekeurd.

Op dit moment zijn de bedrijfscijfers ook nog goed waardoor de financiers alle steun kunnen verlenen. Reden temeer om nu niet met eigen geld te investeren maar extern te financieren.

En wat doe je dan met het overschot aan liquide middelen? Uitkeren als dividend. Niet om te consumeren, maar als zekerheid voor wanneer de economie weer tegenzit.

Met eigen geld achter de hand is het makkelijker onderhandelen met financiers wanneer het tij keert.