Skip to main content

“Zonder doel ben je doelloos en zonder route kaart kan je makkelijk verdwalen.”

Elke ondernemer heeft een plan. Maar door de drukte van alle dag word je wel eens afgeleid in het nastreven van de vooraf uitgestippelde doelen. Zeker als het doel vaag en niet concreet is en – om in termen van ons vakgebied te blijven – niet is gekwantificeerd.

Kwantificeren is begroten en een goede begroting die wordt omgezet in budgetten is als een goed navigatiesysteem. Je route wordt uitgestippeld en als je van je weg af raakt, bijvoorbeeld doordat de realisatie anders is dan begroot, zal het systeem je terug leiden naar de vooraf uitgestippelde weg. Mijn favoriete optie is automatische filemelding, die me gedurende mijn reis vooraf informeert als er onderweg een vertraging of blokkade is. Tot zo ver mijn lof zang op navigatie systemen.

Continu veranderingen

Binnen ons dagelijks leven als ondernemer hebben we zeker in 2022 continu te maken met veranderingen: zeg maar economische vertragingen of afsluitingen. We zijn nog maar net van de lockdowns af of we krijgen te maken met een groot tekort aan grondstoffen en personeel en een schaarste aan onderdelen.

Ondertussen stijgen de prijzen snel, zowel van materiaal, arbeid en energie als van geld in de vorm van rente. Deze zaken vallen voor sommige ondernemingen samen met uitgestelde belastingen, uitgestelde aflossingen op leningen, het inlopen van uitgestelde huurtermijnen of terugbetalingen van coronasteunmaatregelen, die achteraf toch geen steun bleken. Gevolg: sommige ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.

Wie schrijft die blijft. Vanuit die gedachte is het goed om in een vreemde maar ook uitdagende tijd een mooie geïntegreerde begroting te maken, waarin de balans en de verlies- en winstrekening worden gekoppeld aan de geldstromen.

Een eerste keer is het opstellen van zo’n document vaak lastig. Waar en hoe moet je beginnen? Maar als je het een keer hebt gedaan en je gebruikt het document daarna als routekaart of spoorboekje binnen je onderneming, dan wordt het nog leuk ook.

Immers bij een reis wil je graag de ETA weten, de tijd dat je verwacht op je bestemming aan te komen. Bij het ondernemen is het prettig om vooraf te weten hoeveel liquiditeit je hebt en op welke bankrekening je wanneer welk saldo hebt. Op die manier kun je doelgericht ondernemen en sturen en bijsturen om de gewenste doelen te behalen.

Nu vinden wij als MB Adviesgroep begroten heel erg leuk, we worden er gewoon blij van.
Daarom bieden we u graag een leuk aanbod aan om met u een passende begroting te maken voor uw onderneming. Hobby’s mogen geld kosten. Daarom doen we u een aanbod: als u zorgt voor de feiten, de financiële stukken en uw ondernemersverhaal, dan stellen wij zonder u iets te berekenen een mooie Fyndoo-begroting voor u op.

Wilt u meer weten over deze zomer/najaaractie van MB Adviesgroep, neem dan contact op met een van onze begrotingsspecialisten. Wij maken daarna graag een online afspraak met u.

Jan Herman     Hans    Paul     Bert